Jak poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych?

Statystyki pokazują, że około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

Jak wynika z danych Policji, w 2019 r. na przejściach dla pieszych doszło do 3466 wypadków, w których zginęło 234 osób, a 3375 zostało rannych. Jedną z głównych przyczyn wypadków spowodowanych przez kierowców, w których poszkodowanymi są piesi, jest właśnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Z tego powodu doszło do 2898 potrąceń – zginęły 199 osoby, a 2841 było rannych.[1]

Więcej azyli, mniej wypadków!

W trosce o poprawę tej sytuacji wprowadzane są m.in. azyle dla pieszych, które ograniczają ryzyko w tej grupie użytkowników dróg. Są to wyspy (znakomicie widoczne przez kierowców dzięki elementom odblaskowym – przez co znacznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego) zamontowane na środku drogi, które pozwalają pieszym pokonać ją w dwóch etapach.

Dzięki możliwości montażu gotowych prefabrykowanych elementów azylu, można to zrobić bardzo szybko oraz zachować uzasadnienie ekonomiczne.

Zastosowanie trzech elementów azylu pozwala na dowolne formowanie kształtu i wielkości.
Ich konstrukcja pozwala na wielokrotny montaż oraz demontaż.


*więcej informacji na stronie producenta: www.fh-olimpia.pl

Dodatkowo należy wspomnieć, że azyle te zapewniają obniżenie średnich prędkości pojazdów przejeżdżających przez przejście dla pieszych.

Charakterystyki prędkości empirycznych w strefie różnych przejść dla pieszych[2]

 Prędkość średnia – Vśr[km/h]
Przejście bez wyspy azylu – p. utwardzone72,5
Przejście z wyspą azylu – pas środkowy63,5

Dopuszczenie do obrotu…

Powyższe azyle posiadają również wszelkie dokumenty, które pozwalają legalnie zamontować je na polskich drogach. Najważniejszymi dokumentami są Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Badań Dróg i Mostów oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana przez producenta.

Recykling

Kolejną ważna kwestią jest fakt, że wszystkie azyle, których producentem jest FH Olimpia wytwarzane są z tworzywa sztucznego pochodzącego w 100% z recyklingu. Dostawcami granulatu tworzywa są polskie i zagraniczne firmy. Tworzywo użyte do produkcji wyrobów badane jest okresowo, a jego parametry potwierdzone są w sprawozdaniu z badań, które przeprowadza akredytowane laboratorium.

[1] https://statystyka.policja.pl/
[2] Stanisław Gaca – Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska „Zarządzanie prędkością w strefach przejść dla pieszych i jego wpływ na bezpieczeństwo pieszych”.